Astrologiens myter

af Jeanne Cordua

Hvorfor betyder stjernetegnene det, de gør?

Er de enkelte stjernetegn bare diffuse “energier” – eller har de engang haft en helt reel betydning?

Hvad er det for noget med “husene” – hvilken betydning har de?

Disse spørgsmål nagede mig længe, indtil der så ud til at være en slags svar på dem. Jeg citerer her nedenfor en artikel af astrolog Birgit Bertelsen, hvori hun redegør for hvert stjernetegns /måneds sandsynlige oprindelse.


ÅRETS GANG OG DYREKREDSEN

Vædderen 21/3 – 20/4 

Indgangen til Vædderens måned markerer et vendepunkt – forårsjævndøgn. (kardinal).Nu er solen for alvor ved at tage magten (ild), og der lægges her op til en aktiv og travl periode. Jorden skal gøres klar til at modtage de frø, som senere på året skal blive til afgrøder. (maskulint prinoip). Planeten Mars, som hersker over Vædderens måned, udtrykker vilje, initiativ og handlekraft. Vædderens tegn kan referere til, at dag og nat ved forårsjævndøgn er lige lange.

Tyren 21/4 – 21/5 

I Tyrens måned bliver det forår. (fast). Til lyden af fuglekvidder og biers summen ifører naturen sig sin grønne sommerpragt (jord). Bearbejdede jordarealer vil blive tilsået, og snart vil frøene spire og gro. (feminint princip). Planeten Venus, som hersker over Tyrens måned, udtrykker frugtbarhed, forventninger og skønhed. Tyrens tegn refererer med cirklen til frugtbarhed, og med buen foroven til modtagelighed / parathed.

Tvillingerne 22/5 – 22/6 

I Tvillingernes måned handler det om vækst. (bevægeligt) En vekselvirkning i samspillet imellem de 4 elementer er af afgørende betydning for de spirende planters videre trivsel. En lidt “sårbar” og hektisk periode (luft), hvor omtanke og handling vil kunne forbedre det senere kommende høstudbytte. (maskulint princip). Planeten Merkur, som hersker over Tvillingernes måned, udtrykker udveksling af nye idéer og tanker. Tvillingernes tegn kan referere til skabelse af helhed, idet de 2 maskuline elementer ild / luft og de 2 feminine elementer jord / vand i selve tegnet forbindes med hinanden.

Krebsen 22/6 – 22/7 

Indgangen til Krebsens måned markerer et vendepunkt – sommersolhverv. (kardinal).Naturen viser sit gavmilde ansigt i denne – de saftige bærs periode (vand), men ligesom Krebsen, der trækker sig ind i sin skal – vil lyset fra nu af langsomt begynde på sin tilbagetrækning. (feminint prinoip). Krebsens tegn kan referere til at 1. halvdel med lysets tiltagende styrke imellem vinter- og sommersolhverv er tilendebragt, men 2. halvdel med lysets tilbagetrækning venter forude.

Løven 23/7 – 23/8 

I Løvens måned er det høstens tid. (fast). Solens “manke” af stråler får luften til at sitre, og afgrøderne til at modnes. (ild) Høstarbejdets travle aktiviteter iværksættes. (maskulint princip). Solen, som hersker over Løvens måned, udtrykker livskraft og styrke. Løvens tegn kan referere til livsmod, idet høstens afgrøder bliver til føde, som så igen vil blive omsat til energi.

Jomfruen 24/8 – 23/9 

I Jomfruens måned er afgrøderne ved at være høstet, og resultaterne kan variere fra år til år. (bevægeligt). Markerne ligger nu øde og “jomfruelige” hen (jord), og naturen begynder så småt at indstille sig på den kommende hvileperiode / dvale. (feminint princip). Planeten Merkur, som hersker over Jomfruens måned, udtrykker analyse og eftertænksomhed. Jomfruens tegn kan referere til genfødsel / genopstandelse, idet frø fra de høstede afgrøder vil give liv til nye planter i den næstkommende sommersæson.

Vægten 24/9 – 23/l0 

Indgangen til vægtens måned markerer et vendepunkt – efterårsjævndøgn. (kardinal).Ved efterårsjævndøgn er dag og nat lige lange, men herefter vil vinterhalvåret veje tungest på vægtskålene. Vejret bliver køligere og mere ustabilt (luft), mens naturen eksploderer i et orgie af farver. (maskulint princip). Planeten Venus, som hersker over Vægtens måned, udtrykker begejstring, “farverigdom” og glæde. Vægtens tegn kan referere til ligevægten – idet naturen altid vil søge opretholdelse af balancen.

Skorpionen 24/10 – 22/11 

I Skorpionens måned bliver vinterhalvåret for alvor en kendsgerning. (fast). Regnfulde efterårsstorme rusker de sidste blade af løvfældende træer og buske – frost og hagl kan forventes. (vand) De sidste trækfugle har sat kursen imod varmere himmelstrøg, og visse dyrearter er gået i hi. (feminint princip). Planeten Mars, som hersker over Skorpionens måned, udtrykker lidenskab, mod og beslutsomhed. Skorpionens tegn kan referere til genfødsel / genopstandelse, idet dyrerigets sommergenerationer vil give liv til næste sommersæsons generationer. Forplantning – Skorpionen / fugl Phoenix.

Skytten 23/11 – 21/12 

I skyttens måned ses de første dalende snefnug. (bevægeligt) Livet i sollysets “skyggeperiode” stiller krav (ild), idet jagten på føde for dyrelivets vedkommende, kan betyde en hektisk kamp for overlevelse. (maskulint princip). Planeten Jupiter, som hersker over Skyttens måned, er solsystemets rytmiske puls, som udtrykker optimisme og håb. Skyttens tegn kan referere til, at tiden ikke står stille – vinterperiodens højdepunkt og klimaks nærmer sig.

Stenbukken 22/12 – 20/1 

Indgangen til Stenbukkens måned markerer et vendepunkt – vintersolhverv. (kardinal).Den hvide sne kan være denne periodes lyspunkt, hvor bidende frost får vand til at antage fast form. (jord) Vinterlandskabets frostklare tysthed – med maleriske solnedgange skaber en næsten andægtig atmosfære. (feminint princip). Planeten Saturn, som hersker over Stenbukkens måned, udtrykker tålmodighed og koncentration.Stenbukkens tegn kan referere til, at en årsrunde nu er fuldbyrdet, og at en ny kan begynde.

Vandbæreren 21/1 – 18/2 

I Vandbærerens måned manifesteres de første små tegn på vinterens tilbagetog. (fast).Dagene bliver synligt en anelse længere, og vejrliget kan skifte karakter (luft) hvilket kan få frostbundne flader til at krakelere. (maskulint princip). Planeten Uranus, som hersker over Vandbærerens måned udtrykker varsel om ændringer og opbrud. Vandbærerens tegn kan referere til renselse, idet frost og kulde begrænser bakterier og holder snylte- og skadedyrs tilvækst i ave.

Fiskene 19/2 – 20/3 

I Fiskenes måned mister Kong Vinter ubetinget sin styrke. (bevægeligt). Mildere vejr skaber tøbrud (vand), og jorden bliver blød og eftergivende. Naturen er så småt ved at vågne, hvilket markeres med små grønne spirer, og enkelte hårdføre væksters blomstringsperiode. (feminint princip). Planeten Neptun, som hersker over Fiskenes måned, udtrykker inspiration, indsigt og forståelse. I Fiskenes tegn kan referere til indvielse, idet lysets tiltagende styrke indstiller / indvier naturen til sommersæsonens livgivende processer .


DE 12 HUSE:

Ud fra, denne gennemgang af de 12 dyrekreds-måneder, bliver det forholdsvis nemt at forholde sig til de 12 livsområder/astrologiske huse.

1. Hvilken måned bærer den ydre adfærd præg af?

2. Hvilken måned bærer holdningen til værdier præg af? – Det være sig den personligeselvværdsfølelse – men også forholdet til den mere materielle del af tilværelsen.

3. Hvilken måned bærer kommunikationen og den mentale udvikling præg af?

4.. Hvilken måned bærer den private og hjemlige atmosfære præg af?

5. Hvilken måned bærer forholdet til sex, børn, hobbyinteresser og fornøjelser i al almindelighed præg af?

6. Hvilken måned bærer forholdet til helbred og dagligdagens rutiner præg,af?

7. Hvilken måned bærer sampil / samarbejdsevne i forbindelse med ægteskab / partnerskab præg af?

8. Hvilken måned bærer de arvemæssige og miljøbetingede sider af personlighedsstrukturen præg af?

9. Hvilken måned bærer livsanskuelse / livsfilosofi præg af?

10. Hvilken måned bærer karrieremæssige interesser / muligheder præg af?

11. Hvilken måned bærer engagement i sociale sammenhænge og fællesskaber i al almindelighed præg af?

12. Hvilken måned bærer de mere skjulte og ubevidste sider af personligheden præg af?

 Birgit Bertelsen, 1999.


En lille fodnote: Den sande startdato for Vandbærerens Tidsalder, sådan som den ses på himlen, vil ikke indtræde før forårsjævndøgn år 2800! Først på denne dag står solen op i Vandbærerens tegn.

Til gengæld optrådte et andet, meget markant, fænomen på himlen ved midsommersolhverv i år (2000).

Solen stod nemlig da netop mellem Tvillingerne og Tyren, i Orions “udstrakte hånd”. Dette punkt, sammen med “brodden” i Skorpionens hale, kaldes af de gamle ægyptere for “porten til himlen”. Disse to steder krydser Dyrekredsen Mælkevejen – og måske er det DETTE punkt, der mere end noget andet markerer indgangen til en ny tidsalder?

Kilde: Stellarium, app både for PC og Android.