Bornholms helleristninger

af Jeanne Cordua

De bornholmske helleristninger er virkelig et besøg værd, og på grund af det naturlige grundfjeld, granit, er der bevaret mange, mange flere end i det øvrige land.

Helleristningerne stammer fra bronzealderen, de formodes at være ca. 2600 – 3000 år gamle.

En god side til studium af bronzealderens fantastiske billeder på Bornholm er denne side! ANBEFALES! Her finder du også gode billeder af Bornholms berømteste helleristningsfelt, Madsebakke (koordinater: 55.16.54 N, 14.47.19 Ø). Læs videre her: Tur til Madsebakke.

Men ikke alle helleristninger og fortidsminder er desværre bevaret. Den spændende sten med hjulkors ovenfor, Lille Strandbygård i Nylars, har oprindelig været en del af et meget større område med fortidsminder. Læs mere her.

I løbet af 2004 og 2005 er flere nye felter kommet til syne, og de bornholmske motiver er især skibene og hjulkorset, men fødder ses også, et enkelt sted et menneske. Desuden er de allestedsnærværende skålgruber noget, man kan have held til at finde rigtig mange steder på øen.

Hvad betyder alle disse tegn?

Hjulkorset symboliserer som regel solen og dens gang over himlen, men de fire korsarme danner desuden verdenshjørnerne og de fire årstider. Derfor kan hjulkorset også ses som et symbol for vores jord (jfr. det astrologiske symbol for jorden, som netop er et hjulkors). Læs desuden om hjulkors og verdensaldre her.

Skibet sejler over himlen med solen ombord – det kan dog også være hesten, der trækker solvognen. Igen kan skibet have flere betydninger – det sejler med solen, men med stor sandsynlighed også måne og stjerner (eller stjernebilleder). De døde sejlede i et skib fra denne verden til dødsriget, sådan som det også kendes fra det gamle Ægypten. Endelig er der ikke noget til hinder for at opfatte vores egen verden som et stort skib, der sejlede igennem himmelrummet (selv uden at spekulere på, om man opfattede jorden som rund eller flad)!

Læs Nationalmuseets materiale om oldtidens Danmark, herunder bronzealderen.

De gamle studerede himlen meget grundigt, dels for at holde styr på årstiderne – såtid og høst i et landbrugssamfund, men også når man skulle bevæge sig fra sted til sted. Kend solens vandring og du ved altid, hvor du befinder dig! Det samme gjaldt om natten: Ved at vide, hvor nord var, kunne man altid orientere sig. Endvidere spillede de store stjernebilleder som Orion, Svanen, Pegasusfirkanten mfl. en rolle ved orientering, alt efter hvilken årstid. Orion står således i nordøst i november og lavt i sydvest i marts-april , Svanen står midt i zenith ved midsommer og langt hen på efteråret, og i september-oktober findes den store Pegasusfirkant i øst, skråt til højre nedenfor Cassiopeia (der ligner et W). Gode stjernekort findes her.

Her er også et link til en side om gamle myter, sagn, helleristninger og arkæoastromi.

Mogens Jensen har tidligere arbejdet på Bornholms Museum, og hans hjemmeside om Bornholms mange helleristninger kan også anbefales.

Skålgruber opfattes sædvanligvis som frugtbarhedstegn, men enkelte steder kan de muligvis også ses som stjernebilleder. Læs på næste side.


Men nu til lidt billeder fra Bornholm sammen med et par af mine egne opdagelser / teorier. Se næste side Helleristninger og astronomi i margin til venstre.