Dyrefotos fra Bornholm / Animal photos from Bornholm

(tekst og fotos: Jeanne Cordua)

Billederne af de forskellige dyr er som som helhed taget tæt på mit hjem, men stedet angives for hvert billede.

The pictures, as a whole, are taken close to my home, but a location is given for every photo.

Insekter / insects

Padder og krybdyr / Amphibians and reptiles

Latterfrøen er en østlig variant af den grønne frø.

Løvfrøer (samt fugle) i Vestermarie Plantage Tree frogs (and birds) in Vestermarie plantation

Husk at slå lyd til /remember to put on sound!

Fugle / Birds

Pattedyr / Mammals