Fotogalleri fortidsminder Bornholm / Photo Gallery Prehistoric Sites Bornholm

Bornholm har en rig forhistorie fra helleristninger til bautasten og gravhøje / Bornholm has a rich prehistory with stone carvings, standing stones and grave mounds.

Læs mere om helleristninger på andre af mine sider i menuen til venstre /Please read more about stone carvings on my other pages in the menu to the left.

Helleristninger /stone carvings:

Der er som regel 3 typer motiver: skålgruber (små, runde huller), hjulkors eller cirkler og skibe, ofte meget detaljerede. Disse sejler mange gange i solens retning (se min artikel Helleristninger og astronomien). I skålgruberne har man helt til moderne tid ofret væske eller mønter – eller små tøjdyr – se det ene billede.

Usually, there are 3 types of motifs: cup marks (small, round holes), wheel crosses or circles and ships, often in great detail. Often, these sail in the direction of the sun (see my article Stone Carvings and Astronomy). In the cup marks, liquid or coins have been offered – or little toy animals – see one of the pictures.

Kun stednavne er angivet for billederne /only place names are given for the pictures.

Bautasten / Standing stones.

Der er mange bautasten på øen – der har før været op imod 1000 stk., nu er der ca. 400 tilbage. Visse af disse er såkaldte “hilsesten”: Hellig Kvinde og Hellig Haagen – læs mere i min artikel om Bautasten på Bornholm.

Bemærk også “ansigter” på stenene fra Frenne, Stammershalle og Hellig Haagen. / Please notice the “faces” on the stones from Frenne, Stammershalle and Hellig Haagen.

There are quite a few standing stones on the island -once there were about 1000, nowadays only about 400 are left. Some of these are “greeting stones”: Hellig Kvinde and Hellig Haagen – please read more in my article Standing Stones on Bornholm.

Kun stednavne er angivet for billederne /only place names are given for the pictures.

Gravhøje og jættestuer /grave mounds and dolmens

Et udvalg af de mange gravhøje, der findes på øen. Desuden er medtaget 2 jættestuer, nemlig Bønnestenen i Stenseby samt jættestuen ved Arnager.

Some of the many grave mounds on Bornholm. Besides, 2 dolmens, Bønnestenen in Stenseby and one in Arnager.